ก่อนที่เราจะเริ่มงานนั้นอย่างที่เรารู้กันว่ามาตรฐานของเกือบจะทุกที่นั้นจะมีการตรวจร่างกายของเราเพื่อให้เรานั้นได้รับการตรวจสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน และ ในแต่ละครั้งนั้นก็จะมีการตรวจสุขภาพที่แตกต่างกันออกไปตามบริษัทต่าง ๆ หรือ ตามหน้าที่ ของขอบเขตงาน ซึ่งมนบทความนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าในการตรวจสุขภาพนั้นเราจะต้องอะไรบ้าง ปละตรวจไปเพื่ออะไร 

ตรวจร่างกายทั่วไป 

อย่างแรกเลยที่เราจะได้รับการตรวจนั้นคือการตรวจร่างกายแบบทั่วไป วัดน้ำหนัก ส่วนสูง และ  เป็นการซักประวัติเบื้องต้น การแพ้ยา และ เรื่องอื่น ๆ ในการที่จะต้องตรวจขั้นตอนต่อไป ซึ่งส่วนมากนั้นจะเป็นเพียงแค่การถามเบื้องต้นเท่านั้น ในตรวจสอบประวัติ  เพราะว่าจะต้องไปตรวจในส่วนอื่น ๆ ต่อ 

เอกซเรย์ปอดและหัวใจ 

ในส่วนต่อมานั้นคือในเรื่องของ การX-ray ปอด และหัวใจ เพื่อเป็นการตรวจความผิดปกติของระบบภายในช่องอก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในระบบทางเดินหายใจ โดยในระบบนี้นั้นจะตรวจเกือบทุก ๆ อาชีพที่จะต้องตรวจกันเพราะว่าถ้าหากว่าอวัยวะภายในส่วนนี้เกิดความเสียหายนั้นจะทำให้ไม่สามารถเริ่มงานได้ และ ทำให้ เกิดความอันตรายต่อตัวบุคลได้อีกด้วย เพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน เข่น ไอเรื้อรัง  หายใจลำบาก และ ติดขัด และยังมีอื่น ๆ อีกมากมาย 

การมองเห็น 

การมองเห็นนั้นยังเป็นอีกหนึ่งในความสำคัญในการทำงานด้วยเช่นกัน เพราะว่า การมองเห็นนั้นจะมีผลต่อการทำงานอย่างมาก  ซึ่งในส่วนมากนั้นทุก ๆ อาชีพนั้นจะต้องใช้งานการมองเห็นอย่างแน่นอน และในเรื่องของการมองเห็นนั้นจะมีการทดสอบระบบสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง และ ตาบอดสีอีกด้วยเพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่น และ ทำให้การทำงานของเรานั้นมีคุณภาพมากขึ้น และลดการเกิดผลเสียต่อการทำงานให้มากที่สุดจึงต้องมีการตรวจการมองเห็น ไว้เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อบริษัทนะครับ 

การตรวจสารหาเสพติด 

อีกหนึ่งการตรวจสุขภาพที่สำคัญอย่างมากนั้นคือ การตรวจหาสารเสพติด ซึ่งในการ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน  นั้นจะต้องมีการตรวจหาสารรเสพติดก่อนเริ่มงานเสมอ เพราะว่าไม่ใช่แค่ในเรื่องของมาตรฐานของการทำงาน แล้วยังมีในเรื่องของ กฎหมาย แรงงานด้วยที่จะไม่คุ้มครอง และ อาจจะทำให้บริษัทนั้นเกิดความเสียหายด้วยนะครับ ดังนั้นการตรวจหาสารเสพติดนั้นก็สำคัญที่เราจะต้องตรวจเพื่อความมั่นใจทั้งตัวเรา และ องกรณ์ด้วยนะครับ 

ตรวจหาเชื้อ HIV  

อีกหนึ่งการตรวจนั้นคือการตรวจหาเชื้อ HIV นะครับ เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเป็นโรคที่ติดต่อค่อนข้างง่าย และ ค่อนข้างจะทำให้การเกิดโรคติดต่อได้ง่าย และ ทำให้เกิดความเสียหายต่อองกรณ์ได้ด้วยเช่นกัน จึงทำให้ต้องมีการตรวจหาเชื้อ HIV ในเกือบ ๆ จะทุกองกรณ์ด้วยนะครับ  

ดังนั้นจะเห็นว่าก่อนเริ่มงานนั้นเราจะต้องตรวจหลากหลายอย่างมากนะครับ เพราะว่าทุกบริษัท และทุกองกรณ์นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นในการที่เรานั้นจะเข้าร่วมงานกับบริษัทต่าง ๆ นั้น เราจะต้องตรวจสุขภาพก่อนเอทั้งตัวเรา และ ตัวบริษัทนะครับ