ประกันรถมอเตอร์ไซค์ดีอย่างไร

ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและรวดเร็วนั้น การโดยสารรถประจำทางหรือการขับรถยนต์นั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เร่งรีบนี้ได้ ด้วยเหตุนี้รถมอเตอร์ไซค์จึงเหมาะและคู่ควรต่อการเร่งรีบเป็นอย่างมากเนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์นั้นมีขนาดที่เล็ก กะทัดรัด สามารถขับขี่ซอกแซกและซอกซอยได้ จึงทำให้คนหันมาขี่มอเตอร์ไซค์กันมากขึ้นอีกทั้งรถมอเตอร์ไซค์ยังสามารถนำไปประกอบอาชีพหารายได้เสริมได้ด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นรถที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับรถยนต์ ดังนั้นรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเช่นกัน การทำประกันรถมอเตอร์ไซค์นั้นก็มีลักษณะที่คล้ายกับการทำประกันรถยนต์ มีความคุ้มครองตามแต่ละประเภทของประกันรถมอเตอร์ไซค์ รวมถึง ประกัน บิ๊กไบค์ ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของประกันมอเตอร์ไซค์ว่ามีประกันประเภทไหนบ้าง  ประเภทของประกันรถมอเตอร์ไซค์  ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์หาย ประกันประเภทนี้จะเป็นประกันรถที่มีไว้เพื่อป้องการรถยนต์หาย ถูกโจรกรรม ถูกปล้นหรือถูกลักขโมย ซึ่งผู้ที่ทำประกันรถประเภทนี้จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเมื่อรถมอเตอร์ไซค์หายจากกรณีเหล่านี้ โดยจะได้รับค่าสินไหมในวงเงินที่ได้ระบุไว้ก่อนการทำประกัน  ประกันภัยประเภท 1 ประกันรถประเภทนี้จะเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายในทุกกรณี เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองครบครันที่สุดในบรรดาประกันรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งแน่นอนว่าในการคุ้มครองที่มากแบบนี้นั้นค่าเบี้ยประกันก็ย่อมแพงกว่าประเภทอื่นเป็นเรื่องปกติ  ประกันภัยประเภท 3 ประกันประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถเท่านั้น โดยความคุ้มครองนั้นจะคุ้มครองแค่บุคคลภายนอกหรือว่าคู่กรณีเท่านั้น จะไม่ได้ให้ความคุ้มครองแก่รถผู้เอาประกันเช่นเดียวกับแบบประเภท 1 โดยหากเอาประกันประเภทนี้เมื่อเกิดเหตุบริษัทประกันจะจ่ายค่าซ่อมรถในส่วนของคู่กรณีเท่านั้น และค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ   ประกันภัยประเภท 3+ ประกันภัยประเภทนี้เป็นประกันภัยที่มีความคุ้มครองเหมือนกับประกันภัยประเภท 3 แต่มีการเพิ่มในส่วนของความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเข้ามาด้วย…